KZ RU EN
Ұлттық тестілеу орталығы

Ұлттық біліктілік тестілеу екі блокқа бөлінеді және барлығы 100 тест тапсырмасынан тұрады:

  • бірінші блок «Оқыту пәнінің мазмұны» бойынша 70 тапсырма,

  • екінші блок «Педагогика, оқыту әдістемесі» бойынша 30 тапсырма.


Тестілеудің жалпы уақыты – 3 сағат 30 минут (210 минут), ал математика, физика, химия, информатика пәндері үшін – 4 сағат (240 минут).

«Оқыту пәнінің мазмұны» бойынша тест тапсырмалары педагог қызметкерлердің терең академиялық білімін, практикалық икемділігі мен дағдыларын тексеруге бағытталған. Ол үшін 3 түрлі формадағы тапсырмалар қолданады:

  • бір дұрыс жауабы бар 50 тапсырма,

  • бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар 10 тапсырма,

  • екі мәнмәтінге (бір дұрыс жауабы бар) 10 тапсырма.

Мәнмәтіндік тапсырмаларда бір мәнмәтінге 5 тапсырма беріледі. Мәнмәтін (ғылыми, көркем мәтін), таблица, схема, графика, суреттер түрінде немесе бірнеше ақпаратты бірден беруі мүмкін. Осы тапсырмаларды жақсылап орындау үшін мәнмәтінмен және берілген тапсырмаларымен мұқият танысу керек. Дұрыс жауап мәнмәтінде (контекст) немесе тапсырмаларда берілуі мүмкін.

Бағалау:

Бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін 1 балл, дұрыс орындалмаған тапсырмаға 0 балл беріледі.

Бір немесе бірнеше дұрыс жауап нұсқасынан:

  • барлық дұрыс жауаптар үшін - 2 балл,

  • бір қате жіберілген жағдайда - 1 балл,

  • екі және одан көп қате жауаптар үшін - 0 балл беріледі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары

«Педагогика, оқыту әдістемесі» блогы бойынша ұсынылатын әдебиеттер:

1.      "Педагогика. Оқу құралы"- Əбиев Ж. Ə., Бабаев С. Б. Құдиярова А. М.-Алматы,2016

2.       «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы және Кембридж университетінің білім беру факультетімен бірлесіп құрастырған «Мұғалімге арналған нұсқаулық» – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2017.

3.      «Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық» (оқу-әдістемелік құрал) – О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың редакциясымен – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2016.

4.      «Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық» (оқу-әдістемелік құрал) О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың редакциялауымен – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2017.

5.       «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы және Кембридж университетінің білім беру факультетімен бірлесіп құрастырған «Мұғалімге арналған нұсқаулық» («Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы) – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2015.

6.      «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы және Кембридж университетінің білім беру факультетімен бірлесіп құрастырған «Мұғалімге арналған нұсқаулық» («Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы) – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2016.

7.      «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы және Кембридж университетінің білім беру факультетімен бірлесіп құрастырған «Мұғалімге арналған нұсқаулық» («Тиімді оқыту мен оқу» Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы) – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2016.

Ұлттық біліктілік тестілеу (ТжКБ) пәндері

/pedagogam/nkt/dlya-podgotovki-k-ktpr-i-nkt/