KZ RU EN
Ұлттық тестілеу орталығы

Ұлттық бірыңғай тестілеу - ҰБТ – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына түсуге арналған іріктеу емтихандарының бір нысаны.  

ҰБТ өткізіледі:

  • ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушыларына;
  • республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілеріне;
  • республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;
  • республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін  білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;
  • республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдарға;
  • ЖОО-ға күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылдау үшін ҰБТ нәтижесі бойынша шекті балл алмаған, ҰБТ нәтижелері жойылған, бейінді пәндер комбинациясы сәйкес келмейтін ҰБТ нәтижелері бар тұлғалар, күнтізбелік жылы ақылы негізде одан әрі қабылдау үшін;
  • ЖОО-ның шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарында оқитын  және басқа білім беру бағдарламалары топтарына ауысқысы келетін білім алушылар.
  • ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде басқа білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғаларға өткізіледі.

Өткізу формасы: тестілеу.

Өткізілетін орны: ҰБТ өткізу пункттері.

Қатысушылар

Өтініш қабылдау мерзімі

Тестілеу мерзімі

1)

 ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне

20 ақпан – 10 наурыз

1-31 наурыз

28 сәуір – 14 мамыр

 

16 мамыр – 5 шілде

 

20 – 30 шілде

 

10 – 20 тамыз

 

2)

республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері

 

28 сәуір – 14 мамыр

 

16 мамыр – 5 шілде

*Қазіргі таңда Қағидаларға ҰБТ-ны өткізу мерзімі бойынша өзгерістер енгізілуде.

Тестілеуге қатысу бағасы – 5 640 теңге. 

Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін төлемді тестілеуге қатысуға онлайн өтініш беру кезінде банк картасы арқылы немесе Kaspi.kz қосымшасы арқылы онлайн режимде жасайды.

Техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін ҰБТ-ға тіркелу келесідей жүргізіледі:

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы  «1»  сәуірдегі № 134  бұйрығымен бекітілген Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдарына  сәйкес білім беру бағдарламалары тобына түсе алады.

Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін  білім беру бағдарламаларының мәндес бағыттарына оқуға түсушілер жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша ҰБТ тапсырады.

Тестілеудің жалпы уақыты — 2 сағат (120 минут);

Тест тапсырмалар саны – 60;

Жоғары балл саны: 70;

Шекті деңгейі: ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша – кемінде 25 балл және "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 35 балл. Оның ішінде әр пәннен 5 балдан кем болмауы тиіс.

Тестілеу пәндері

Тапсырма саны

Тапсырмалар формасы

Бағалау формасы

Жалпы кәсіптік пән

20

Төрт жауап нұсқасының біреуі  дұрыс

1 дұрыс жауап = 1 балл

Арнайы пән

40

Берілген төрт жауаптың біреуі  дұрыс (20)

1 дұрыс жауап = 1 балл

Көп жауаптың ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (10)

Барлық дұрыс нұсқаны таңдау – 2 балл

Бір қате (бірнеше дұрыс жауаптан 1 қате кетсе) – 1 балл

2 немесе одан көп қате – 0 балл

Жағдаятық тапсырмалар (10)

1 дұрыс жауап = 1 балл

Шығармашылық дайындықты талап ететін, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларының ұқсас бағыттарына оқуға түсушілер үшін ҰБТ арнайы пән бойынша өткізіледі, шығармашылық емтихан ЖОО-да өткізіледі. Тестілеуге  1 сағат 20 минут (80 минут) уақыт беріледі.


Дайындау бағытының

атауы және нөмірі

Білім беру бағдарламаларының тобы

Жалпы кәсіптік пән

Арнайы пән

В001

Педагогика және психология

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Мектепке дейінгі педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В003

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В004

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В005

Дене      шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В006

Музыка   мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В008

Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Құқық және экономика негіздері

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Математика

В010

Физика   мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Физика

В011

Информатика мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Информатика

В012

Химия   мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Химия

В013

Биология  мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Биология

В014

География мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

География

В015

Гуманитарлық   пәндер мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Қазақстан тарихы

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Қазақ тілі

В017

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Орыс тілі

В018

Шет  тілі  мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Шетел тілі

В019

Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие  қызметінің теориясы мен практикасы

В020

Арнайы педагогика

Педагогика және психология негіздері

Биология

В023

Режиссура, арт-менеджмент

Шығармашылық емтихан

Өнер тарихы

В024

Өнертану

Шығармашылық емтихан

Өнер тарихы

В027

Театр өнері

Шығармашылық емтихан

Театр тарихы

В028

Хореография

Шығармашылық емтихан

Хореография тарихы

В029

Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

Шығармашылық емтихан

Қазақ тілі/Орыс тілі

В030

Бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

Қазақстан бейнелеу өнері тарихы

В031

Сән, дизайн

Шығармашылық емтихан

Бейнелеу өнері тарихы

В032

Философия және этика

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлы қғылымдар   негіздері   ( Ф и л о с о ф и я , мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

В033

Дінтану және теология

Шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы

В034

Тарих

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

В134

Археология және этнология

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

В035

Түркітану және шығыстану

Қазақ тілі/Орыс тілі

Дүниежүзі тарихы

В036

Аударма ісі

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шет тілі

В037

Филология

Қазақ тілі/Орыс тілі

Қазақ әдебиеті/Орыс әдебиеті

В038

Әлеуметтану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлы қғылымдар негіздері

В039

Мәдениеттану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік мекемелердің жұмысын ұйымдастыру

В040

Саясаттану және азаматтық құқықтану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлы қғылымдар   негіздері   ( Философия , мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

В041

Психология

Қазақстан тарихы

Психология негіздері

В042

Журналистика және репортер ісі

Шығармашылық емтихан

Қазақ тілі / Орыс тілі

В043

Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

Қазақ тілі / Орыс тілі

Іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру

В044

Менеджмент және басқару

Экономика негіздері

Менеджмент

В045

Аудит және салық салу

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қаржы және несие

Ұйым қаржысы

В047

Маркетинг және жарнама

Экономика негіздері

Маркетинг

В048

Еңбек дағдылары

Экономикалық  теория негіздері

Қаржылық және экономикалық есепті талдау

В049

Құқық

Мемлекет  және  құқық теориясы

Қазақстан Республикасының

азаматтық құқығы

В050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Химия

Биология

В051

Қоршаған орта

Химия

Биология

В052

Жер туралы ғылым

География

Физика

В053

Химия

Биология

Химия

В054

Физика

Математика

Физика

В055

Математика және статистика

Қаржы және несие

Математика

В056

Механика

Математика

Физика

В057

Ақпараттық технологиялар

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

В058

Ақпараттық қауіпсіздік

Математика

Информатика

В059

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

В060

Химиялық   инженерия және процестер

Химия

Жалпы химиялық технология

В061

Материалтану және технологиялар

Физика

Материалтану негіздері

В062

Электр техникасы және энергетика

Электротехниканың теориялық негіздері

Еңбекті  қорғау  (электр қауіпсіздік негіздері)

В162

Жылу энергетикасы

Жылу   техникасының теориялық негіздері

Еңбекті  қорғау  (электр қауіпсіздік негіздері)

В063

Электр техникасы және автоматтандыру

Математика

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

В064

Механика  және  металл өңдеу

Материалтану

Еңбекті қорғау

В164

Аспап жасау

Автоматика негіздері

Технологиялық өлшем және бақылау өлшем жабдықтары

В065

Көлік  техникасы  және технологиялар

Физика

Еңбекті қорғау

В165

Магистральды  желілер және инфрақұрылым

Физика

Еңбекті қорғау

В066

Теңіз көлігі және технологиялары

Кеменің теориясы, құрлысы және пайдалану мерзімін  арттыру  үшін күрес

Кеменің  энергетикалық қондырғылары

В166

Көліктік имараттар

Физика

Еңбекті қорғау

В067

Әуе көлігі және технологиялары

Физика

Авиациялық қауіпсіздік

В068

Азық-түлік  өнімдерінің өндірісі

Химия

Микробиология

В069

Материалдар өндірісі

( шыны,  қағаз,  пластик, ағаш)

Физика

Материалтану негіздері

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

Химия

Тігін өндірісінің материалдары

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Жалпы геология

Қауіпсіздік  техникасы, еңбекті қорғау

В171

Металлургия

Металл тану

Металл өндіру негіздері

В271

Мұнай-газ ісі

Гидравлика

Еңбекті   қорғау   және өндірістік экология негіздері

В072

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

В073

Сәулет

Шығармашылық емтихан

Сызу

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

Құрылыс материалдары

Еңбекті қорғау

В174

Геодезия және картография

Физикалық география

Геодезия

В075

Кадастр   және   жерге орналастыру

География

Геодезия

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Физика

Стандарттау

В077

Өсімдік шаруашылығы

Биология

Агрономия негіздері

В078

Мал шаруашылығы

Биология

Мал шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

Ормантану

Дендрология

В179

Аң шаруашылығы жәнеаң аулау

Құстар  мен  аңдардың биологиясы

Аң шаруашылығы

В080

Балық шаруашылығы

Биология

Табиғатты  қолданудың экологиялық негіздері

В081

Жерге орналастыру

Физика

Ауылшаруашылық машиналары

В082

Су ресурстары және суды пайдалану

География

Биология

В083

Ветеринария

Биология

Жануарлар  анатомиясы мен физиологиясы

В084

Мейіргер ісі

Биология

Мейіргер ісі негіздері

В085

Фармация

Химия

Фармакология негіздері

В090

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік мекемелердің жұмысын ұйымдастыру

В091

Туризм

География

Туристік қызметті ұйымдастыру

В092

Тынығу

Шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы

В093

Мейрамхана   ісі   және мейманхана бизнесі

Қазақстан тарихы

Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет  көрсетуді ұйымдастыру

В094

Санитарлық-профилакти калық іс-шаралар

Электротехника

Материалтану негіздері

В095

Көлік қызметтері

Физика

Еңбекті қорғау

В096

Құқық қорғау қызметі

Мемлекет  және  құқық теориясы

Қазақстан Республикасыныңқылмы стық құқығы

В097

Өрт қауіпсіздігі

Математика

Физика


Жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін ҰБТ-ға өтініш беру рәсімі:

1) https://app.testcenter.kz/ сайтына кіру және интерфейс тілін таңдау;

2) электрондық поштаны көрсете отырып, тіркеуден өту (электрондық поштаға келген хат арқылы міндетті түрде электрондық поштаны растау қажет);

3) алынған логин мен пароль арқылы авторизациядан өту (логин мен пароль бар хатты жоюға болмайды);

4) ЖСН көрсету және іздеу батырмасын басу (тегі, аты және әкесінің аты автоматты түрде шығады) және байланыс телефоны нөмірін көрсету;

5) «Өтініш беру» бөлімін таңдап, қатысушы санатын көрсетіңіз:

- қысқартылған оқуға түсетін колледж бітірушілері;

6) қажетті тіркеу деректерін толтыру және келесі мәліметтерді таңдау:

Оқу орны туралы мәліметтер:

- колледж бітірген/бітіретін жылын таңдау;

- оқыған колледжі туралы мәліметтерді таңдау (облыс, аудан, орналасқан орны, колледж атауы);

- колледжде оқыған мамандықты таңдау;

- біліктілікті (квалификация) таңдау.

Тестілеу параметрлері:

- тапсыру тілін таңдау;

- түскісі келетін білім беру бағдарламасын таңдау;

-  тестілеу мекенжайын таңдау;

- тестілеу күні, уақыты және орнын таңдау.

Міндетті түрде ережелермен танысу.

7) тестілеу үшін қалаған төлем әдісін таңдап, төлем жасау;

8) «Менің іс-әрекетім» бөлімінде төлем жасағаннан кейін, қажет болған жағдайда өтінішке өзгеріс енгізуге мүмкіндік бар.

Ескерту: тестілеу күнін, уақытын және орнын өзгерте алмайсыз.

Тестілеуге қатысу бағасы – 5 640 теңге.

ЕСКЕРТУ: "Орта буын маманы" немесе "қолданбалы бакалавр" біліктілігін алған, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар ЖЖОКБҰ-ға қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ақылы негізде оқуға түсушілерді қабылдауды ЖЖОКБҰ-лардың қабылдау комиссиялары жүзеге асырады. ҰБТ нәтижесі талап етілмейді.

2) Техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері өзінің бітірген мамандығын ЖОО-да жалғастырмай, басқа білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түскісі келсе, онда толық оқыту нысаны бойынша оқуға қабылданады. Ол үшін түсуші 5 пән бойынша ҰБТ тапсырады.

ҰБТ форматы: 5 пән (3 міндетті + 2 бейіндік).

Барлық тест тапсырмаларының саны – 120.

Тестілеудің жалпы уақыты: 4 сағат  (240 минут)

Апелляция: қарастырылған.

Ең жоғары балл – 140

 

Тестілеу пәндері

Тапсырмалар саны

Тапсырмалар формасы

 

 

1 - блок

Математикалық сауаттылық

10

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

Оқу сауаттылығы

10

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

Қазақстан тарихы

20

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

 

 

 

 

2 - блок

1 - бейінді пән

25

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

5

Контекст негізіндегі тапсырмалар

5

Сәйкестікті анықтауға арналған тапсырмалар

5

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты

2 - бейінді пән

25

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

5

Контекст негізіндегі тапсырмалар

5

Сәйкестікті анықтауға арналған тапсырмалар

5

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты


 Бейінді пәндер комбинациясы    
 №  1 бейінді пән  2 бейінді пән
 1  математика  физика
 2  математика  информатика
 3  математика  география
 4  биология  химия
 5  биология  география
 6  шет тілі  дүниежүзі тарихы
 7  география  шет тілі
 8  дүниежүзі тарихы  құқық негіздері
 9  дүниежүзі тарихы  география
 10  қазақ тілі / орыс тілі  қазақ әдебиеті / орыс әдебиеті
 11  химия  физика
 12  шығармашылық емтихан  шығармашылық емтихан