KZ RU EN
Ұлттық тестілеу орталығы
Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі Білім беру бағдарламасы тобының атауы Бейінді пәндер
1 бейінді пән 2 бейінді пән
1 M001 Педагогика және психология Педагогика Психология
2 M002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Мектепке дейінгі педагогика Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту әдістемесі
3 M003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау Педагогика (бастауыш сыныптар үшін) Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі
4 M004 Бастапқы әскери дайындық педагогтерін даярлау Педагогика Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі
5 M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау Педагогика Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі
6 M006 Музыка педагогтерін даярлау Педагогика Музыка пәнін оқыту әдістемесі
7 M007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау Педагогика Көркем еңбек, графика және жобалауды оқыту әдістемесі
8 M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау Педагогика Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары
9 M009 Құқық және экономика негіздері Мемлекет және құқық теориясы негіздері Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі
10 M010 Математика педагогтерін даярлау Математика Математиканы оқыту әдістемесі
11 M011 Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Жалпы физика Физиканы оқыту әдістемесі
12 M012 Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Бағдарламалау Информатиканы оқыту әдістемесі
13 M013 Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Химия Химияны оқыту әдістемесі
14 M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Биология Биологияны оқыту әдістемесі
15 M015 География педагогтерін даярлау География Географияны оқыту әдістемесі
16 M016 Тарих педагогтерін даярлау Қазақстан тарихы Тарихты оқыту әдістемесі
17 M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Педагогика Қазақ тілін оқыту әдістемесі
18 M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау Педагогика Орыс тілін оқыту әдістемесі
19 M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау Педагогика (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)
20 M020 Әлеуметтік педагогтарды даярлау Әлеуметтік педагогика Әлеуметтік психология
21 M021 Арнайы педагогика Арнайы педагогика Инклюзивті білім беру
22 M050 Философия және әдеп Қазақ философиясы Әлеуметтік философия
23 M051 Дінтану және теология Діндер тарихы Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер
24 M052 Исламтану Діндер тарихы Қазақстандағы қазіргі діни жағдай
25 M053 Тарих Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы Археология негіздері
26 M054 Түркітану Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы Түркі халықтарының жалпы тарихы
27 M055 Шығыстану Классикалық және қазіргі шығыстану Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
28 M056 Аударма ісі, ілеспе аударма Аударма теориясы (ағылшын,орыс, қазақ, корей,қытай, жапон тілдері) Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын)
29 M057 Лингвистика Жалпы тіл білімі Лингвистика ілімінің тарихы
30 M058 Әдебиет Фольклор Әдебиет теориясы
31 M059 Шетел филологиясы Тіл теориясының негіздері (ағылшын, неміс, француз, корей, қытай, жапон тілдері) Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын, неміс, француз тілдері)
32 M060 Филология Қазіргі қазақ тілі Қазіргі қазақ әдебиеті
33 M061 Әлеуметтану Әлеуметтану тарихы Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
34 M062 Мәдениеттану Қазақ мәдениетінің тарихы Мәдени антропология
35 M063 Саясаттану және конфликтология Саясат теориясы Қолданбалы саясаттану
36 M064 Халықаралық қатынастар Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты Дипломатиялық және консулдық қызмет
37 M065 Аймақтану Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері
38 M066 Психология Жалпы психология Даму психологиясы
39 M067 Журналистика және репортерлық іс Қазақ журналистикасының тарихы Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі
40 M068 Қоғаммен байланыс PR теориясы мен тәжірибесі Имиджелогия
41 M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі Құжаттану Археография
42 M070 Экономика Кәсіпорын экономикасы Макроэкономика
43 M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекеттік басқару теориясы Экономиканы мемлекеттік реттеу
44 M072 Менеджмент Менеджмент Бизнесті ұйымдастыру
45 M073 Аудит және салық салу Бухгалтерлік есеп негіздері Аудит
46 M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі Қаржы негіздері Корпоративтік қаржы
47 M075 Маркетинг және жарнама Маркетинг Маркетингтік зерттеулер
48 M076 Еңбек дағдылары Экономикалық теория Макроэкономика
49 M077 Бағалау Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару Қазақстан Республикасының Ұлттық бағалау стандарттары
50 M078 Құқық Мемлекет және құқық теориясы Ситуациялық кейс (Қазақстан Республикасының заңдарын және / немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)
51 M079 Сот сараптамасы Криминалистика Сот экспертологиясы
52 M080 Биология Клетка биологиясы Ботаника
53 M081 Генетика Клетка биологиясы Молекулалық генетика негізімен жалпы генетика
54 M082 Биотехнология Биохимия Биотехнология негіздері
55 M083 Геоботаника Қазақстан биоресурстары Ботаника
56 M084 География Қазақстанның физикалық географиясы Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
57 M085 Гидрология Гидрология негіздері Гидрологиялық ақпаратты статистикалық өңдеудің заманауи әдістері
58 M086 Метеорология Физикалық метеорология Климатология
59 M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы Геоэкология Экологиялық мониторинг
60 M088 Гидрогеология және инженерлік геология Жер асты суларын іздеу және барлау Инженерлік-геологиялық зерттеулер
61 M089 Химия Физикалық химия Аналитикалық химия
62 M090 Физика Механика Молекулалық физика
63 M091 Сейсмология Сейсмологияның физикалық негіздері Сейсмикалық жазбалар бойынша жер сілкінудің параметрлерін анықтау
64 M092 Математика және статистика Математикалық талдау Дифференциалдық теңдеулер
65 M093 Механика Теориялық механика Тұтас орта механикасына кіріспе
66 M094 Ақпараттық технологиялар Алгоритмдер және деректер құрылымы Деректер базасы
67 M095 Ақпараттық қауіпсіздік Алгоритмдік бағдарламалау тілдері Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
68 M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар Электрлік байланыс теориясы Радиотехника және телекоммуникация негіздері
69 M097 Химиялық инженерия және процесстер Бейорганикалық химия Жалпы химиялық технология
70 M098 Жылу энергетикасы Жылу техникасының теориялық негіздері Қазандық қондырғылар және жылулық қозғалтқыштар
71 M099 Энергетика және электр техникасы Электр техниканың теориялық негіздері Электр машиналары
72 M100 Автоматтандыру және басқару Электртехниканың теориялық негіздері Сызықты автоматты реттеу жүйелері
73 M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы Механика Молекулалық физика
74 M102 Роботты техника және мехатроника Электроника негіздері Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника
75 M103 Механика және металл өңдеу Өзара алмасымдылық негіздері Машина бөлшектері
76 M104 Көлік, көліктік техника және технология Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
77 M105 Авиациалық техника және технологиялар Ұшу аппараттарының құрылысы Авиациалық техниканың теориялық негіздері
78 M106 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Ұшу аппараттарының құрылысы Авиациялық апаттарды тергеу және ұшу қауіпсіздігі
79 M107 Ғарыштық инженерия Физика Математика
80 M108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану саласы бойынша) Механика Нанотехнология негіздері
81 M109 Мұнай және кен геофизикасы Далалық және ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің теориялық негіздеріне кіріспе Далалық және ұңғымаларды геофизикалық зерттеулерді өңдеу мен интерпретациялауды жүргізудің әдісі, техникасы мен технологиясы
82 M110 Теңіз техникасы және технологиялары Кемелердегі қызметті ұйымдастыру негіздері Кеме құрылымы мен теориясы
83 M210 Магистральды желілер және инфрақұрылым Құрылыс материалдары Көлік құрылымдарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау
84 M310 Көліктік имараттар Құрылыс материалдары Көлік құрылымдарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау
85 M111 Тамақ өнімдерін өндіру Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы Химия
86 M112 Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы (қолдану саласы бойынша) Ағаш өңдейтін жабдықтар Ағаштан бұйым жасау технологиясы
87 M113 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы Физика Материалдардың механикалық қасиеттері
88 M114 Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы Киімге арналған материалдарды конфекционерлеу
89 M115 Мұнай инженериясы Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау Мұнай өңдірудің технологиясы мен техникасы
90 M116 Тау-кен инженериясы Тау-кен өңдірісінің негіздері Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы
91 M117 Металлургиялық инженерия Металлургиялық процесстерінің теориясы Жалпы металлургия
92 M118 Пайдалы қазбалар байыту Пайдалы қазбаларды байыту негіздері Флотациялық байыту әдістері
93 M119 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы Синтетикалық дәрілік заттардың химиясы және технологиясы
94 M120 Маркшейдерлік іс Геодезия Маркшейдерлік істің жалпы курсы
95 M121 Геология Жалпы және тарихи геология Пайдалы қазба кен орындарының геологиясы
96 M122 Сәулет Сәулеттік типология Қала құрылыс негіздері
97 M123 Геодезия Геодезия Картография
98 M124 Құрылыс Құрылыс материалдары Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
99 M125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі Құрылыс материалдары Бетон технологиясы 1
100 M126 Көлік құрылысы Құрылыс материалдары Көлік құрылымдарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау
101 M127 Инженерлік жүйелер мен желілер Құрылыс материалдары Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы
102 M128 Жерге орналастыру Геодезия Жер ресурстарын басқару
103 M129 Гидротехникалық құрылыс Гидравлика Гидротехникалық құрылымдар
104 M130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) Квалиметрия Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау
105 M131 Өсімдік шаруашылығы Өсімдік шаруашылығы Топырақтану
106 M132 Мал шаруашылығы Мал азықтандыру Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
107 M133 Орман шаруашылығы Орман екпелері Биотехния және жабайы жануарларды өсіру
108 M134 Балық шаруашылығы Балық аулау Аквакультура
109 M135 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету Электр техниканың теориялық негіздері Электр машиналары
110 М136 Аграрлық техника және технологиясы Ауылшаруашылық машиналары Мал шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру машиналары
111 M137 Су ресурстары және суды пайдалану Гидравлика Су ресурстарын кешенді пайдалану
112 M138 Ветеринария Жануарлар патологиясы Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары
113 M139 Денсаулық сақтауды менеджмент Экономикалық теория негіздері Менеджмент негіздері
114 M140 Қоғамдық денсаулық Биостатистика Қоғамдық денсаулық
115 M141 Мейіргер ісі Мейіргер ісі негіздері Мейіргер ісіндегі мененджмент
116 M142 Фармация Фармацияның басқарылуы және экономикасы және дәрілер технологиясы Фармацевтикалық химия және фармакогнозия
117 M143 Биомедицина Биостатистика Дәлелді медицина
118 M144 Медицина Биостатистика Дәлелді медицина
119 M145 Медициналық-профилактикалық іс Биостатистика Гигиена және эпидемиология
120 M146 Әлеуметтік жұмыс Әлеуметтік жұмыс теориясы Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиялары
121 M147 Туризм Туризмология негіздері Экскурсиятану
122 M148 Тынығу Мәдени-тынығу қызметіндегі әдістемелік жетекшілік технологиясы Мәдени-тынығу қызметі саласындағы менеджмент, маркетинг
123 M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері Мейманхана және мейрамхана менеджменті
124 M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу Еңбек қорғауды басқару жүйелері
125 M151 Көлік қызметтері Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
126 M152 Логистика (сала бойынша) Жеткізу тізбектерін басқару Көлік логистикасы
127 М153 Археология және этнология Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы Археология негіздері