KZ RU EN
Ұлттық тестілеу орталығы

Докторантураға түсу емтиханы келесі блоктардан:

1) оқуға түсушімен ЖЖОКБҰ-ның емтихан комиссиясы өткізетін әңгімелесуден;

2) эссе жазудан;

3) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тестілеуден (ОДАТ);

4) білім беру бағдарламасы тобының (БББТ) бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптардан тұрады;

Докторантураға түсу емтиханына 4 сағат 20 минут (260 минут) беріледі, оның ішінде:

- әңгімелесуге – 20 минут;

- ОДАТ - 50 минут;

- білім бағдарламалары тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарын және эссе жазуға - 190 минут (3 сағат 10 минут).

Бірінші ОДАТ бөлімі тапсырылады. ОДАТ бөлімін аяқтағаннан кейін түсуші эссе жазу және БББТ бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауап беру бөлімдерін орындау реттілігін өз еркімен таңдайды.
Түсу емтиханы аяқталған соң түсушінің эссе және БББТ бейіні бойынша емтихан сұрақтарының бөлімдері бойынша жауаптары ЖЖКОБҰ-ға өңдеу және бағалау үшін жіберіледі. Докторантурада ОДАТ бөлімі бойынша түсушінің жауаптарын ҰТО өңдейді.

Түсу емтиханының нәтижелері оны өткізгеннен кейін келесі күні жарияланады. Түсушілер түсу емтиханының нәтижелерімен жеке кабинетінде таныса алады.

Апелляцияға арналған өтініш нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13:00-ден 13:40-қа дейін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған ұйымдардың базасында қабылданады (түсуші емтихан тапсырған түсу емтиханын өткізу пунктіне баруы қажет).

Докторантураға түсу емтиханына мазмұны бойынша апелляцияға 40 минут беріледі, оның ішінде:

1) докторантурада ОДАТ бөлімі бойынша – 10 минут;

2) эссе және БББТ бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптар жазу бөлімі бойынша – 30 минут.

Эссе жазудан, БББТ бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптар нәтижесі бойынша апелляцияны ЖЖОКБҰ-ның апелляциялық комиссиясы өткізеді.

Мазмұны және техникалық себеп бойынша Докторантураға түсуші тұлғалардан ОДАТ бөлімі мен қосымша тестілеу апелляциясын Республикалық апелляциялық комиссия қарастырады.

Докторантураға түсуші тұлғалар ОДАТ бөлімі мен ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеу апелляциясының техникалық себептері бойынша өтінішін түсу емтиханы өткізу барысында береді.

Техникалық себеп бойынша апелляция тест тапсырмасы шартының фрагменті (мәтін, сызба, суреттер, кестелер) болмаса, соның нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау мүмкін болмағанда қабылданады.

Апелляцияға арналған өтініште көрсетілген нақты фактілер қарастырылуға жатады.

Докторантураға түсуші тұлғалар қосымша тестілеудің мазмұны бойынша апелляцияға өтінішті қосымша тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде береді.

Тест тапсырмасы шартының фрагменті (мәтін, сызба, суреттер, кестелер) жоқ екендігі анықталған кезде, оның нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау болмаса, түсуші «техникалық апелляция» қосымшасындағы экранға белгі қояды.

Докторантураға түсуші тұлғалардан мазмұны бойынша ОДАТ бөлімі мен қосымша тестілеу апелляциясы мынадай жағдайларда қаралады:

1) дұрыс жауап дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмейді (дұрыс жауаптың нұсқасы көрсетіледі);

2) дұрыс жауап жоқ;

3) барлық ұсынылған жауаптардың ішінен бір дұрыс жауапты таңдау арқылы тест тапсырмаларында бір бірден артық дұрыс жауап бар (дұрыс жауаптардың барлық нұсқалары көрсетіледі);

4) тест тапсырмасы дұрыс құрастырылмаған.

Тест тапсырмаларын қайта қарау үшін мазмұны бойынша өтініш берген кезде түсуші дәлелді негіздемені (толық түсініктеме) көрсетеді.

Барлық тест тапсырмаларын қайта қарау бойынша апелляцияға арналған өтініште дәлелді негіздеме (толық түсіндіру, тапсырмалардың толық шешімі) көрсетілмесе, қарауға жатпайды.

Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі түпкілікті болып табылады және қайта қарауға жатпайды.

Онлайн апелляция нәтижелері бойынша түсушінің жеке кабинетінде апелляцияны есепке ала отырып, қосымша тестілеудің және түсу емтиханының нәтижелері көрсетіледі.

Қосымша тестілеудің және түсу емтиханының нәтижелері бойынша электронды сертификат беріледі.

Докторантураға түсуге арналған бағалау жүйесінің 100 балдық шкаласы

Тест түрлері

Балл

ЖЖОКБҰ-ның емтихан комиссиясы оқуға түсушімен өткізетін әңгімелесу

20

Эссе

10

Докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

30

Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтары

40

Барлығы

100