KZ RU EN
Ұлттық тестілеу орталығы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы   31 қазандағы №600 бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес ЖОО магистратурасына, докторантурасына, ЖОО-лар мен ғылыми ұйымдардың резидентурасына түсушілердің өтініштерін қабылдау ЖОО-лардың және ғылыми ұйымдардың қабылдау комиссияларымен жүргізіледі. Өтініштерді қабылдау мерзімі күнтізбелік жылдың 3-25 шілде аралығында жүргізіледі.

Шет тілі бойынша, мамандық бойынша түсу емтихандары, кешенді тестілеу күнтізбелік жылдың 8-16 тамызы аралығында ЖОО-ға қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

Магистратура, резидентура және докторантураға түсуші тұлғалар:

  • оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратураға түсуші тұлғалар: шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады;
  • оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға түсуші тұлғалар: ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады;
  • шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар:

1) шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын КТ;

2) білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша екі шығармашылық емтихан тапсырады.

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша шығармашылық емтихандар жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау жүргізетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен дербес өткізіледі. Бұл ретте түсушілер шығармашылық емтиханды жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша оқуға түсетін ЖОО-да тапсырады.

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық сертификаттары бар тұлғалар мынадай тілдер бойынша магистратураға КТ-ның шет тілі бойынша тестінен босатылады:

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP) – кемінде 163 балл,

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT), шекті балл – кемінде 46,

Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT), шекті балл – кемінде 453,

Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT), шекті балл – кемінде 65,

International English Language Tests System (IELTS), шекті балл – кемінде 5.5;

неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI) – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес, Diplome d’Etudes en Langue franзaise (DELF), B2 деңгейі, Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF), C1 деңгейі, Test de connaissance du franзais (TCF) – кемінде 400 балл.

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар тұлғаларға 50 балл есептеледі.

 

Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің форматы

Тест тапсырмаларының саны – 130.

Тестілеу уақыты – 235 минут (3 сағ. 55 мин).

Бөлім

Шет тілі бойынша тест Оқуға дайындығын анықтауға  арналған тест Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест* Барлығы
Секциялар Тыңдалым Лексика- грамматика Оқылым Сыни ойлау (элементарлы   математика, әртүрлі ақпаратты талдау мен түсіндіру) Аналитикалық ойлау(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп-салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру) 1-пән 2-пән
Тілі ағылшын/неміс/француз қазақ/орыс қазақ/орыс
Тапсырмалар саны 16 18 16 15 15 30 20

50

30 50 130
Тест 
тапсырмаларының нысаны
Бір дұрыс жауапты таңдау Бір дұрыс жауапты таңдау Бір дұрыс жауапты   таңдау Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау
Бағалау 1 балл 1 балл 1 балл 2 балл – барлық жауаптар дұрыс,
1 балл – бір қате үшін,
0 балл – екі және одан көп қате үшін
Максималды балл саны 50 30 балл 30 балл 40 балл 150
Ақылы түрде оқуға шекті балл 25 7 7 7 50
Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл 25 7 7 7 75

шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша магистратураға түсу үшін шығармашылық емтихандар тапсырылады.

 

Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің форматы


Тест тапсырмаларының саны – 80.

Тестілеу уақыты – 160 минут (2 сағ. 40 мин).

 

Бөлім Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест Барлығы
Секциялар Сыни ойлау(элементарлы математика, әртүрлі ақпаратты талдау мен түсіндіру) Аналитикалық ойлау(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп-салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру) 1-пән 2-пән
Тілі қазақ/орыс/ағылшын ағылшын
Тапсырмалар саны 15 15 30 20

30

50

80
Тест тапсырмаларының нысаны Бір дұрыс жауапты таңдау Бір дұрыс жауапты таңдау Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау
Бағалау 1 балл 1 балл 2 балл – барлық жауаптар дұрыс, 1 балл – бір қате үшін, 0 балл – екі және одан көп қате үшін
Максималды балл саны 30 балл 30 балл 40 балл 100
Ақылы түрде оқуға шекті балл 7 7 7 25
Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл 7 7 7 50

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау

 

Магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындылары бойынша оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің 150 балдық бағалау жүйесінің шкаласына сәйкес кемінде 50 балл, оның ішінде: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 7 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады.

Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ қорытындылары бойынша оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің 100-балдық бағалау жүйесінің шкаласына сәйкес кемінде 25 балл, оның ішінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады.

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша магистратураға қабылдау КТ және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша кемінде 50 балл, оның ішінде: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша әр шығармашылық емтиханнан - кемінде 7 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады. Әр шығармашылық емтиханнан ең жоғары балл – 35 балл.

 

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға қабылдау

 

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алу үшін КТ және (немесе) түсу емтиханының және (немесе) шығармашылық емтихандардың жиынтығы бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады:

1) оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми-педагогикалық және бейінді магистратура үшін, оның ішінде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы үшін – кемінде 75 балл, оның ішінде: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауап таңдау бойынша – кемінде 7 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл;

2) оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура үшін – кемінде 50 балл, оның ішінде: шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша әр шығармашылық емтиханнан - кемінде 7 балл.

Конкурсқа қатысуға өтініштерді қабылдау а.ж. 20 тамызға дейін жүргізіледі. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурста білім беру бағдарламалары тобының бейіні, шет тілі, білім алуға дайындығын анықтау бойынша тестілеу нәтижелерінің балдары ескеріледі.

КТ нәтижелерінің көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестілеу нәтижесі бойынша балы жоғары тұлғаға басым құқық беріледі, одан кейін білім алуға дайындығын анықтау бойынша тест нәтижесі, бұдан әрі шет тілі бойынша тестілеу нәтижесі, одан кейін дипломға қосымшадағы (алдыңғы білім деңгейі) GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) және жұмыс өтілі ескеріледі


Магистратураға кешенді тестілеу және докторантураға түсу емтихандарынан босатылатын жағдайлар

 

«Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру салаларының білім беру бағдарламаларының топтарына, сонымен қатар «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» кадрларын даярлау бағыттары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар болған жағдайда оқыту қазақ немес орыс тілінде жүргізілетін магистратуруға түсу үшін КТ-дан босатылады.

 

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы

 

 

«Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру салаларының білім беру бағдарламаларының топтарына, сонымен қатар«Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» кадрларын даярлау бағыттары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар болған жағдайда оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратуруға түсу үшін КТ-дан босатылады.

 

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы

 

 

GRE халықаралық стандартталған тест Кешенді тестілеу
Тест секциялары «Педагогикалық ғылымдар» білім салаларына арналған, «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар», «Инженерлік, өңдейтін және құрылыс салалары» білім салаларына арналған, «Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар Тестілеу түрлері Балл
Quantitative Reasoning кемінде 155 балл кемінде 160 балл Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест 30
Білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тест 70
Verbal Reasoning 145 балдан кем емес кемінде 140 балл Шет тілі бойынша тест 50
Analytical Writing 3 балдан кем емес 2 балдан кем емес

«Бизнес және басқару» мамандарын даярлау бағыттарының білім беру бағдарламалары топтары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар Graduate Management Admission Test (грэдуэйт мэнэджмент адмишентест) GMAT стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар болған жағдайда оқыту қазақ немес орыс тілінде жүргізілетін магистратураға түсу үшін КТ-дан босатылады.

 

GMAT стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы

 

GMAT халықаралық стандартталған тест Кешенді тестілеу
Тест секциялары «Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар Тест түрлері Балл
Quantitative Reasoning кемінде 40 балл Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест 30
Integrated Reasoning кемінде 4 балл 70
Verbal Reasoning кемінде 20 балл Шет тілі бойынша тест 50

 

«Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру салаларының білім беру бағдарламаларының топтарына, сонымен қатар «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» кадрларын даярлау бағыттары бойынша түсуші тұлғалар Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар болған жағдайда докторантураға түсу емтиханынан босатылады.

 

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын докторантураға түсу емтиханы балдарына ауыстыру шкаласы

 

GRE халықаралық стандартталған тест Түсу емтихандары
Тест секциялары «Педагогикалық ғылымдар» білім салаларына арналған, «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар», «Инженерлік, өңдейтін және құрылыс салалары» білім салаларына арналған, «Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар Балл
Quantitative Reasoning кемінде 159 балл кемінде 164 балл Білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша түсу емтиханы 100
Verbal Reasoning 149 балдан кем емес 145 балдан кем емес Жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат 100
Analytical Writing 3 балдан кем емес 2 балдан кем еме

 

Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығы және жарамдылық мерзімі ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссияларымен тексеріледі.