8 800 080 71 77
info@testcenter.kz

НАУРЫЗ 2020 ҰБТ-ҒА ӨТІНІШ БЕРУ
Мектеп түлектері мен талапкерлергеБілім алушыларды қорытынды аттестаттау

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау

Білім алушыларды қорытынды  аттестаттау - тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін,  олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім.

Өткізу формасы: мектеп бітіру емтихандары

Өткізілетін орны: түлек оқитын мектеп базасы

Өткізу мерзімі: шамамен 29.05. - 09.06.

 

Пәндер

Емтихан формасы

Уақыты

міндетті

1

Ана тілі мен әдебиеті (оқыту тілі)

Жазбаша —эссе

3 сағат

2

Алгебра және анализ бастамалары

Жазбаша емтихан

5 сағат

3

Қазақстан тарихы

Ауызша (билетпен)

емтиханда жауап дайындау үшін білім алушыға кемінде 20 минут уақыт беріледі

     4

Қазақ тілі (орыс, өзбек, ұйғыр ж/е тәжік тілдерінде оқытылатын мектептерде)

Орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын мектептерде)

Тестілеу

80 минут

таңдау

5

Физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шет тілі (ағылшын тілі, француз тілі, неміс тілі), информатика

Тестілеу

80 минут

Емтихандар жайлы қысқаша:

 

1.  Анатіліменәдебиеті  - ұсынылған 10 тақырыптыңбіреуінтаңдайды. Эссе 250-300 сөздентұруықажет. Эсседеоқушытақырыпқасайкөтерілгенмәселебойыншадәлелдермендәйектеркелтіріп, өзпікірін, негізгіидеясынжүйелітүрдежеткізіп, ойтүйіндейбілуіқажет.

2. Алгебражәнеанализбастамалары – бақылаужұмысықоғамдық-гуманитарлықбағытбойынша 5 тапсырмадан, жаратылыстану-математикалықбағытпенфизика-математикалықбағыттағыарнайымектептерүшін 6 тапсырмадантұрады. Тапсырмаларматематикалықфактілер, түсініктержәнетәсілдердімеңгерудеңгейін, есеппенлогикалықтапсырмалардышешуқабілетін, функционалдықсауаттылықтытексеругеарналған.

3. Қазақстан тарихы - Билет 3 сұрақтан тұрады. Оның ішінде:Қазақстан тарихының негізгі бөлімдерінен алынған екі теориялық сұрақ, үшінші сұрақ шығармашылық тұрғыдағы тапсырма (карта, кескіндер, портреттер, хронологиялық кескіндерді пайдалану т.б.).

4. Қазақ тілі  (оқыту орыс, өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде жүргізілетін мектептер үшін) және орыс тілі (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) - 40 тест тапсырмасы берілген 3 блоктан тұрады:

  • Тыңдалым - 10 тест тапсырмасы (2 мәтін);
  • Лексика-грамматика - 20 тест тапсырмасы;
  • Оқылым - 10 тест тапсырмасы (2 мәтін).

Тест форматы: берілген бес жауаптың біреуін таңдауға арналған тапсырмалар.

5. Бейіні бойынша таңдау пәндері:

  • физика, химия, биология, география, геометрия, дүние жүзі тарихы, әдебиет;

Тест 40 тест тапсырмасынан тұрады, оның ішінде: 20 тапсырма – берілген бес жауаптың біреуін таңдауға; 20 тапсырма – бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауға арналған.

  • шет тілдері (ағылшын, неміс, француз тілдері);

Тест берілген бес жауаптың біреуін таңдауға арналған 40 тест тапсырмасынан құралған 3 блоктан тұрады:

Тыңдалым (5 тест тапсырмасымен 2 мәтін), Лексика-грамматика (20 тест тапсырмасы), Оқылым (5 тест тапсырмасымен 2 мәтін).

  • информатика;

Тест 27 тест тапсырмасынан құралған 2 блоктан тұрады: Теориялық (берілген бес жауаптың біреуін таңдауға арналған 20 тест тапсырмасы) және Тәжірибелік (ақпараттық-коммуникациялық сауаттылыққа арналған 7 тапсырма).

Жазбаша және ауызша емтихандарды бағалау өлшемшарттары болады.

Емтихан бағаларымен келіспеген жағдайда, емтихан аяқталғаннан бастап келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін емтихан комиссиясына өтініш беруге болады.

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидалары

Қорытынды аттестаттаудағы бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларының бағалануы


  • МЕКТЕП ТҮЛЕКТЕРІ МЕН ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ
  • СТУДЕНТТЕРГЕ
  • ДОКТОРАНТУРА МЕН МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ
  • ОҚУШЫЛАР МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ