8 (7172) 317 404
info@testcenter.kz
2017 ж. КТ нәтижелері
Докторантура мен магистратураға түсушiлергеЖоғары оқу орнынан кейінгі білім алу үшін қабылдау емтихандары (ЖООКБ)

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу үшін қабылдау емтихандары (ЖООКБ)

Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесіне сәйкес, магистратура, резидентура, адъюнктура және докторантураға түсуші азаматтар шет тілінің бірі бойынша (ағылшын, француз, неміс) түсу емтихандарын тапсырады; магистратура, резидентура, адъюнктура және докторантураға түсуші шетел азаматтары мемлекеттік немесе орыс тілдері бойынша (оқыту тілі) түсу емтихандарын тапсырады.

Мемлекеттік, орыс және шет тілдері (ағылшын, француз, неміс) бойынша түсу емтихандары Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология бойынша кешенді тестілеу үлгісінде базалық жоо-да тапсырылады.

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінен түсу емтихандарын жүзеге асыру кезіндегі кешенді тестілеу өткізу Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесіне сәйкес жүргізіледі.

Үміткерлердің түсу емтихандарына дайындалуы үшін Ұлттық тестілеу орталығы шет тілдерінен (ағылшын, француз, неміс) оқу-әдістемелік құралдарын шығарады.
Кешенді тест азаматтардың гуманитарлық және жалпы техникалық саладағы түрлі жағдаяттағы (тұрмыстық, мәдени, ғылыми, кәсіби) коммуникативті тілдік құзіреттілікті қалыптастыру деңгейлерін анықтайды. Тестке А1, А2, В1, В2, С деңгейлерінің тест материалдары енген.

Бір тапсырманың орындалу уақыты -1-2 минут.

Бір тест нұсқасындағы тапсырмалар саны – 100.

Барлық тест тапсырмаларының орындалу уақыты – 125 минут.

Тест үш бөлімнен тұрады:

I Бөлім – Тыңдалым.

Тест тапсырмаларының саны – 32. Тілдік және мән-мәтіндік (контекстуалдық) дағдыларға негізделген ел танымдық және кәсіби саладағы тілдік материалдарға сүйене отырып, мәтінді ауқымды және жалпы түсіну, кейбір бөліктерін түсіну, мәтін тақырыбын, идеясын анықтай алу деңгейлері тексеріледі.

Бұл бөлімде тыңдауға 4 мәтін және әр мәтінге 8 тест тапсырмасы беріледі. Тыңдалымға ұсынылған материал 1 минуттық үзілісті сақтай отырып, 2 қайтара жазылған. Әр мәтінді тыңдап болған соң, оған арналған тест тапсырмаларын орындауға уақыт беріледі. Тыңдалым тапсырмаларын орындау уақыты – 45 минут.

II Бөлім– Лексика грамматикалық тест. Тест тапсырмаларының саны – 32.
Бөлімдегі ұсынылынған тест тапсырмалары тілдік норма бойынша (лексика грамматикалық) білім деңгейлерін анықтауға, лингвистикалық түсініктерді (фонетикалық, лексикологиялық, грамматикалық) меңгеруге, тілдік құбылыстарды талдауда түрлі әрекеттерді игеруге мүмкіндік береді.

Лексика-грамматикалық тапсырмалардың орындалу уақыты – 30 минут.

III Бөлім – Оқылым. Тест тапсырмаларының саны – 36.

Оқылымға арналған тест тапсырмаларының мақсаты: берілген ақпараттар көлемінен өзіне қажеттісін табу, аутентикалық (түпнұсқалық) сипаттағы түрлі жанрдағы мәтіндердің мазмұнын түсіну, соның ішінде публицистикалық мақалаларды, олардың логикалық сәйкестілігін пайымдай алу.

Бұл бөлімде оқуға 3 мәтін және әр мәтінге 12 тест тапсырмасы берілген. Әр мәтінді оқып болған соң, оған арналған тест тапсырмаларын орындауға уақыт беріледі.
Оқылым тест тапсырмаларын орындау уақыты – 50 минут.


  • МЕКТЕП ТҮЛЕКТЕРІ МЕН ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ
  • СТУДЕНТТЕРГЕ
  • ДОКТОРАНТУРА МЕН МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ
  • ОҚУШЫЛАР МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ